Story Is the Language of the World

Video 01:42
2018

I Story is the Language of the World repeteras de två första raderna ur Wang Weis historiska dikt ’Lui Chai’. Nyanserna som uppstår kommer av att meningarna är hämtade från nitton olika översättningar av dikten.

Genom textkompositionen strömmar bildflödet från en sökning på Babels torn, varvat med visualiseringar av mytologiska berättelser om språkets uppkomst.