Röstens anatomi / Anatomy of the Voice

Video 07:10
2018

Röstens anatomi leker med den dubbla betydelsen av ordet röst och framhåller det faktum att rösten har en kropp. Filmen gör korta nedslag i tre generationers feministiska våg och betraktar hur rörelserna har förhållit sig till den kvinnliga rösten. Längs med berättelsen undersöks konstnärens förhållande till sin egna röst och hur den har påverkats av tiden och miljön hon växte upp i.

Motsvarades den abstrakta rösten på röstsedeln av en konkret röst och en identitet? På vilket sätt är den konkreta rösten politisk? Måste tjejer höja sina röster för att höras?