Brev till de rotlösa

Brev till de rotlösa kretsar kring tre plantor och deras historiska färdvägar. Platserna där de för närvarande växer har varit viktiga i arbetet och stora delar av verket har tillkommit genom fältarbete. Växtplatserna är belägna i min lokala närhet men genom att följa dess trådar bakåt har jag undersökt dem i ett globalt, etnobotaniskt ljus, där människans bruk och missbruk av växterna stått i fokus. Verket tänker sig dessa plantor som historievittnen till människans historia och de händelser som lett till att växterna förflyttats över kontinenter. Jag har vistats på platserna och lyssnat till plantorna, vad kan de ha sett på sin resa?

Installationsbilder från utställningen Ett nät som kan fånga vad som helst, 2022. Filmen visas som en trekanalsvideo med bild, ljud och text i en rumslig installation.

Vänligen kontakta mig för en länk till fimen. / Please contact me if you’re interested in the film and I’ll send you a link.

This slideshow requires JavaScript.