Drift

Drift kretsar kring tre plantor och deras historiska färdvägar. Platserna där de för närvarande växer har varit viktiga i arbetet och stora delar av verket har tillkommit genom fältarbete. Växtplatserna är belägna i min lokala närhet men genom att följa dess trådar bakåt har jag undersökt dem i ett globalt, etnobotaniskt ljus, där människans bruk och missbruk av växterna stått i fokus. Verket tänker sig dessa plantor som ofrivilliga vittnen till mänsklighetens historia och de händelser som lett till att växterna migrerat över kontinenter. Jag har vistats på platserna och lyssnat till plantorna, vad kan de ha sett på sin resa?

Installationsbilder från utställningen Ett nät som kan fånga vad som helst, 2022 (Fotograf: Ina Marie Winter Åshaug). Filmen visas som en trekanalsvideo i en rumslig installation tillsammans med teckningar och objekt.

Vänligen mejla mig för tillgång till filmen. / Please send me an e-mail to access the film.

This slideshow requires JavaScript.