Vi är den invasiva arten II

Stillbilder från filmen Vi är den invasiva arten. Verket visas som en trekanalsvideo med bild, ljud och text i en rumslig installation.

This slideshow requires JavaScript.